ΑΓΩΝΕΣ: ΑγωνεΣ Κ.Ο.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΚΕΝ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ/ΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛ/ΤΟΣ ΠΠ-ΠΚ Α,Β 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΕΝ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣ/ΚΩΝ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΘΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 11,12 ΕΤΩΝ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 9,10 ΕΤΩΝ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 2018 ΛΕΜΕΣΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΠΕΝ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΚΕΝ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΠ ΠΚ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 2018 Ν. ΣΜΥΡΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΠΚ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ/ΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛ/ΤΟΣ ΠΠ,ΠΚ Α-Β 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ OPEN 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΑΓ/ΚΩΝ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΘΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 11,12 ΕΤΩΝ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΚΕΝ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΠ ΠΚ Α,Β 2017 ΟΑΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΧΕΙΜ ΗΜΕΡ 9,10 ΕΤΩΝ 29 ΙΑΝ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜ ΗΜΕΡ ΟΡΙΩΝ Ν ΣΜΥΡΝΗ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜ ΗΜΕΡ ΠΡΟΑΓ 11,12 ΕΤΩΝ ΔΕΚ 2016

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ. ΠΡΩΤΑΘΛ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2016

ΑΠΟΤΕΛ/ΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛ. ΠΡΩΤΑΘΛ. ΠΚΕΝ 2016

ΑΠΟΤΕΛ/ΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛ. ΠΡΩΤΑΘΛ. ΠΠ ΠΚ 2016 ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 11 12 ΕΤΩΝ 2016 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 9 10 ΕΤΩΝ 2016 ΧΑΪΔΑΡΙ

2η ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ 2016

ΘΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 11 12 ΕΤΩΝ 2016 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 9-10 ΕΤΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΟΡΙΩΝ 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜ ΑΓΩΝΩΝ 11,12 ΕΤΩΝ 2016 ΝΙΚΑΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜ ΑΓΩΝΩΝ 9,10 ΕΤΩΝ 2016 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜ. ΑΓΩΝΩΝ ΠΚΕΝ Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜ. ΑΓΩΝΩΝ ΠΠ ΠΚ Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΧΕΙΜ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ 1-2016 Ν ΣΜΥΡΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜ. ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓ.Ν ΣΜΥΡΝΗ 12/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ GRAND PRIX 14-15/11/2015 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΠΚ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΠ ΠΚ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΑΓ/ΚΩΝ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓ/ΚΩΝ 2015

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 6-8/3/2015 ΝΙΚΑΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΠΕΝ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜ. ΑΓΩΝΩΝ ΠΚΕΝ Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΠ ΠΚ Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ 6-8 ΦΕΒ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014

ΘΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΟΡΙΩΝ 12,13/7/14 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΘΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΑΓ/ΚΩΝ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜ. ΑΓΩΝΩΝ Ν,Ε,Π,Κ 2014 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΠ-ΠΚ Α,Β 2014

ΑΠΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜ. ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ 11,12/1/2014

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2013 ΟΑΚΑ 22-27/7/13

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΠΡΟΑΓ/ΚΩΝ 12-14/7/13

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΟΡΙΩΝ 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜ. ΠΡΩΤ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 8,9,10-3-13

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓ-ΚΩΝ 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΟΡΙΩΝ 12-13/1/2013 ΠΕΙΡΑΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 5-6-7/7/2012

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10 11 12 ΕΤΩΝ 9-11/3/2012

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 10-11-12 ΕΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑ 20-22 ΙΑΝ 12

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ 14-15 ΙΑΝ 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 12-14 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΟΡΙΩΝ 25,26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10,11,12 ΕΤΩΝ 11-13 ΜΑΡ 2011

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 18 - 19 - 20 ΦΕΒ 2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 10,11,12 ΕΤΩΝ 21-22-23 ΙΑΝ 2011

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ