ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Ν.Ο.Η. είναι το Πρώτο κολυμβητικό Σωματείο στην Ηλιούπολη από το 1999.Ο Όμιλος είναι μέλος με δικαίωμα ψήφου στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) και εγγεγραμμένος στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)

Περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. του Ν.Ο.Η. είναι επταμελές .Αποτελεί το βασικό Διοικητικό κομμάτι του Ομίλου που συντονίζει και καθοδηγεί το προσωπικό ,αποφασίζει και οργανώνει το ετήσιο γενικό πλάνο των δραστηριοτήτων του.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. Ν.Ο.Η.

Το Δ.Σ. του Ν.Ο.Η. κοινοποιεί αποφάσεις που αφορούν έναρξη ή λήξη κολυμβητικής περιόδου, ευεργετικές αποφάσεις για διακριθέντες κολυμβητές - κολυμβήτριες, αποφάσεις εκδηλώσεων, σημαντικά εξερχόμενα – εισερχόμενα έγγραφα που αφορούν άμεσα κολυμβήτριες, κολυμβητές και γονείς.

Περισσότερα