Ν.Ο.Η.: ΑποφασειΣ Δ.Σ. Ν.Ο.Η.

Ευεργετική απόφαση Δ.Σ. για διακρίσεις κολυμβητών - τριών

 

                                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

 

Το Δ.Σ. του Ομίλου σε συνεδρίασή του τον Ιανουάριο του 2007, αποφάσισε να απαλλάσσει από την ετήσια συνδρομή του επόμενου κολυμβητικού έτους τους κολυμβητές, κολυμβήτριες της αγωνιστικής ομάδας οι οποίοι επιτυγχάνουν όρια χειμερινού ή θερινού πρωταθλήματος του εκάστοτε τρέχοντος έτους και τους κολυμβητές, κολυμβήτριες της πρωαγωνιστικής ομάδας που καταλαμβάνουν μία από τις τρεις πρώτες θέσεις στο χειμερινό ή θερινό πρωτάθλημα της Κ.Ο.Ε.

 

 

                        Ο Πρόεδρος του Ν.Ο.Η.

 

 

                                                                         Παντελόπουλος Νικόλαος

 


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ